Info problema

Naziv problema: Odlagalište građevinskog materijala

Status problema: Pregledan: odobren

Oblast problema: Zaštita okoliša

Projekat: Dobre vodne komšije

Longitude: 18.372500021

Latitude: 44.636388911

Opis problema

Tačno kraj puta kuda prolaze mještani opštine Petrovo, stvoreno je odlagalište građevinskog materijala.