Info problema

Naziv problema: Zapuštenost Spreče

Status problema: Pregledan: odobren

Oblast problema: Zaštita okoliša

Projekat: Dobre vodne komšije

Longitude: 18.372500015

Latitude: 44.636388922

Opis problema

Dio rijeke spreče koji je prikazan na karti je zapušten drvećem koje omogućava da se na tom mjestu zaustavlja otpad koji teče niz sliv rijeke. Samim time na ovom djelu sliva moguće je stalno povećavanje nivoa zagađenosti.