Info problema

Naziv problema: Deponija građevinskog otpada.

Status problema: Pregledan: odobren

Oblast problema: Zaštita okoliša

Projekat: Dobre vodne komšije

Longitude: 18.372500031

Latitude: 44.636388912

Opis problema

U blizini sliva rijeke spreča nalazi se deponija građevinskog otpada otpada. Ovaj slučaj nalazi se u blizini mosta i taloženje otpada u vodi se može vidjeti i na drugoj strani mosta.