Info problema

Naziv problema: Nakupljanje otpada na krošnjama.

Status problema: Pregledan: odobren

Oblast problema: Zaštita okoliša

Projekat: Dobre vodne komšije

Longitude: 18.372500023

Latitude: 44.636388917

Opis problema

Otpad koji se nanosi otpadom, u slivu rijeke Spreče zaustavlja se na krošnjama drveća koje raste u vodi, time se stvara veliki talog otpada na lokacij koja je pikazana na mapi.