Info problema

Naziv problema: Nema naslova

Status problema: Pregledan: odobren

Oblast problema:

Projekat:

Longitude: 0.000000000

Latitude: 0.000000000

Opis problema

Na Stupinama opada fasada.